BBU Szervezőiroda

Adatkezelési tájékoztató

A www.bbu.hu honlap (a továbbiakban: BBU) kiadója, a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b) köszönettel fogadja érdeklődésedet.

Személyes adataid (név, e-mail cím) megadásával önkéntesen hozzájárulsz ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a BBU marketing-kapcsolattartás (hírlevél küldése, szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása) céljából kezelje. Amennyiben szeretnél a hírlevélről leiratkozni, ezt a hírlevélben található leiratkozó linken vagy a netadmin@bbu.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a BBU postai címére küldött levélben (1106 Budapest, Maglódi út 12/b) teheted meg.

A BBU lehetőséget biztosít, hogy bármikor tájékoztatást kérj személyes adataid kezeléséről, kérd azok helyesbítését, kiegészítését vagy bármikor, indokolás nélkül kérheted személyes adataid törlését a netadmin@bbu.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a BBU postacímén (1106 Budapest, Maglódi út 12/b).

Téged, mint adattulajdonost megillet a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben a BBU, mint adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem értesz egyet, bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben úgy érzed, hogy személyes adataid védelméhez fűződő jogodat megsértették, panaszoddal fordulj közvetlenül a BBU-hoz a fenti elérhetőségeken, illetve lehetőséged van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu), valamint bírósághoz fordulni.

A részünkre megadott adataidat a BBU tárolja és kezeli, illetve a hozzájárulásoddal előfizetési akciókról, promóciókról tájékoztatót küld az részedre. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik.

A BBU a személyes adataidat az adatok megadásától számított 5 (öt) éven keresztül kezeli, kivéve, ha az adatok törlését kéred, vagy kifejezett hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azokat a BBU további meghatározott ideig kezelje. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmed kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a BBU a személyes adataidat nyilvántartásából törli.

Tájékoztatunk, hogy az adatok megadása önkéntes, kérjük, mielőtt adataidat a rendelkezésünkre bocsátod, mérlegeld az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.